Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Støttetiltak for lavere fartsgrense i tettbygd strøk

Støttetiltak for lavere fartsgrense i tettbygd strøk

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1107/1998
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Notatet inneholder en nyttekostnadsanalyse og kostnadseffektivitetsanalyse av åtte støttetiltak for lavere fartsgrense i tettbygd strøk. Analysene er gjort med to utgangspunkter: (1) Nedsettelse av fartsgrense og støttetiltak innføres samtidig som en pakke av tiltak. (2) Støttetiltakene skal kun sikre respekt for fartsgrensen. Ved det første utgangspunktet inngår tidskostnader ved å overtre den nedsatte fartsgrensen i analysen, ved det andre utgangspunktet inngår ikke disse tidskostnadene. Det mest kostnadseffektive tiltaket er humper. Tiltakenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet avhenger sterkt av om tidskostnader inngår eller ikke. Kun 2 av 96 analyser viser at tiltakene er samfunssøkonomisk lønnsomme når tidskostnader tas med, mot 57 av 96 analyser når de holdes utenfor.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger