Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser

Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1059/2010
ISBN: 978-82-480-1051-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1050-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder en beregning av oppdagelsesrisikoen for følgende trafikkforseelser: fartsovertredelser, promillekjøring, kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika, manglende bruk av bilbelte, brudd på reglene om kjøre- og hviletid og bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. Oppdagelsesrisikoen er beregnet som antall oppdagede forseelser per million ulovlig kilometer kjørt, det vil si per kilometer som er kjørt mens forseelsen er begått. Promillekjøring har høyest oppdagelsesrisiko, kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika og brudd på kjøre- og hviletidsreglene har lavest oppdagelsesrisiko. Utviklingen av oppdagelsesrisikoen over tid er usikker. Oppdagelsesrisikoen har økt for manglende bruk av bilbelter og brudd på kjøre- og hviletid. Den er redusert for promillekjøring. For fartsovertredelser har oppdagelsesrisikoen økt de siste år, men dette skyldes i sin helhet økt bruk av automatisk trafikkontroll. En spørreundersøkelse tyder på at trafikantene overvurderer oppdagelsesrisikoen for fartsovertredelser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger