Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hva fremmer og hindrer gjennomføring av effektive trafikksikkerhetstiltak?

Hva fremmer og hindrer gjennomføring av effektive trafikksikkerhetstiltak?

Forfattere: Rune Elvik, Terje Assum, Silvia Johanne Olsen
Rapportnr: 1605/2017
ISBN: 978-82-480-2102-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2101-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Faktorer som kan fremme eller hindre gjennomføring av effektive trafikksikkerhetstiltak er studert. En lang rekke faktorer er identifisert og mulighetene for å redusere hindringer for gjennomføring av effektive trafikksikkerhetstiltak drøftes. Integrering av tiltak i en langsiktig plan og belønning av dem som oppnår best resultater kan bidra til at flere effektive trafikksikkerhetstiltak gjennomføres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger