Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken fram til 2030

Potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken fram til 2030

Forfattere: Rune Elvik, Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1645/2018
ISBN: 978-82-480-2162-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2161-2
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Mulighetene for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken ved maksimal bruik av 33 trafikksikkerhetstiltak er undersøkt. Det er mulig å redusere antall drepte i 2024 og 2030 til 40-60 og antall hardt skadde i 2024 og 2030 til 300-390. Et mål om høyst 500 drepte og hardt skadde i 2024 kan nås ved maksimal innsats for alle tiltak. Målet om høyst 350 drepte og hardt skadde i 2030 synes vanskelig å nå. Fallskader blant fotgjengere kan reduseres med 20-30 % ved bedre vinterdrift.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger