Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Opplegg for effektvurdering av Havari-kommisjonens sikkerhetstilrådinger

Opplegg for effektvurdering av Havari-kommisjonens sikkerhetstilrådinger

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1935/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1994-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Vegtilsynet har fra 2021 fått i oppdrag å gjøre effektvurderinger av Havarikommisjonens sikkerhetstilrådinger. Rapporten skisserer et opplegg for slike vurderinger og gir eksempler på dem. Hovedtemaer i effektvurderingene er om sikkerhetstilrådingene er gjennomført og hvilke virkninger de kan ha på hendelser og ulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger