Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhetsinspeksjoner: effekter og retningslinjer for god praksis

Road safety inspections: safety effects and best practice guidelines

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 850/2006
ISBN: 82-480-0670-0
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0671-9
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer dagens praksis og kunnskaper om effekter av trafikksikkerhetsinspeksjoner. Det konkluderes med at slike inspeksjoner kan bidra til å bedre trafikksikkerheten. På grunnlag av disse kunnskapene foreslås foreløpige retningslinjer for god praksis med hensyn til trafikksikkerhetsinspeksjoner

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger