Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vegers linjeføring og trafikksikkerhet - En kunnskapsoppsummering

Vegers linjeføring og trafikksikkerhet - En kunnskapsoppsummering

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1933/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1990-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Studier av sammenhengen mellom vegers linjeføring og trafikksikkerhet er oppsummert. Det er ikke mulig å oppsummere studiene ved å bruke vanlige metoder for metaanalyse. Resultatene av ulike studier er oppsummert ved å angi medianresultater. Sammenhengen mellom ulike aspekter ved linjeføring og ulykkestall er vist i form av funksjoner så langt dette er mulig. Trafikksikkerheten påvirkes av mange aspekter ved vegens linjeføring som har en sterk innbyrdes sammenheng med hverandre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger