Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vegers linjeføring og trafikksikkerhet - En kunnskapsoppsummering

Vegers linjeføring og trafikksikkerhet - En kunnskapsoppsummering

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1933/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1990-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Studier av sammenhengen mellom vegers linjeføring og trafikksikkerhet er oppsummert. Det er ikke mulig å oppsummere studiene ved å bruke vanlige metoder for metaanalyse. Resultatene av ulike studier er oppsummert ved å angi medianresultater. Sammenhengen mellom ulike aspekter ved linjeføring og ulykkestall er vist i form av funksjoner så langt dette er mulig. Trafikksikkerheten påvirkes av mange aspekter ved vegens linjeføring som har en sterk innbyrdes sammenheng med hverandre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger