Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvikling i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser. En oppdatering

Utvikling i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser. En oppdatering

Forfattere: Rune Elvik, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1361/2014
ISBN: 978-82-480-1578-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1577-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten oppdaterer tidligere beregninger av oppdagelsesrisiko ved trafikkforseelser. Oppdagelsesrisikoen er de siste årene redusert for fartsovertredelser og brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser. Den har økt for manglende bruk av bilbelte, promillekjøring, kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika og bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. Omfanget av forseelser viser en klar tendens til nedgang. Trafikantene overvurderer oppdagelsesrisikoen. Kjøretøytekniske tiltak har størst potensial for å redusere trafikkforseelser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger