Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Virkninger av økte satser for gebyr og forenklet forelegg på lovlydighet i trafikken.

Virkninger av økte satser for gebyr og forenklet forelegg på lovlydighet i trafikken.

Forfattere: Rune Elvik, Peter Christensen
Rapportnr: 725/2004
ISBN: 82-480-0434-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer en undersøkelse av virkninger av økte satser for gebyr og forenklet forelegg på lovlydighet i trafikken. Økte satser for forenklet forelegg synes ikke å ha ført til bedre overholdelse av fartsgrensene, bortsett fra i punkter der det drives automatisk fartskontroll. Økte satser for bilbeltegebyr har ført til økt bruk av bilbelter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger