Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utsiktene til å bedre trafikksikkerheten i Norge

Prospects for improving road safety in Norway

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 897/2007
ISBN: 978-82-480-0764-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0765-4
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver en konsekvensanalyse av trafikksikkerhetstiltak i Norge, utarbeidet som del av grunnlaget for Nasjonal transportplan 2010-2019. Det er satt et mål om å halvere antallet drepte i trafikken, fra et gjennomsnitt på 250 per år 2003-2006 til 125 i 2020. Konsekvensanalysen viser at det kan bli vanskelig å nå dette målet ved hjelp av de trafikksikkerhetstiltak norske myndigheter kan innføre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger