Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sikring av barn og voksne i bil. Et informasjonshefte om bilbelter, barnesikring og kollisjonsputer - lovgivning, sikkerhetseffekt, bruk og feilbruk

Sikring av barn og voksne i bil. Et informasjonshefte om bilbelter, barnesikring og kollisjonsputer - lovgivning, sikkerhetseffekt, bruk og feilbruk

Forfattere: Stein Fosser, Truls Vaa, Rune Elvik, Anne Torp
Rapportnr: 422/1999
ISBN: 82-480-0083-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Sikring av personer i bil er et av de mest virkningsfulle enkeltstående trafikksikkerhetstiltak vi kjenner. Målsettingen med dette heftet er å bidra til økt bruk av sikringsutstyr for fører og passasjer i bil ved å presentere informasjon og bakgrunnsstoff om temaet i et lett tilgjengelig og oversiktlig hefte. Det er lagt vekt på at temaet skal være omfattende, men samtidig være lettlest, med illustrerende tegninger og lett å bruke som oppslagsverk. Utarbeidelsen av heftet er basert på en lang rekke forskningsartikler, bøker, oppslagsverk osv. For å lette lesingen er det utarbeidet en egen litteraturliste bakers i heftet, i stedet for å gi henvisninger i teksten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger