logo

Søk

Du er her

Frants Gundersen

siv.ing.
Stilling Konstituert avdelingsleder
E-post fgu@toi.no
Direkte telefon 47 28 70 03
Avdeling Avdeling for mobilitet
Forskningsområde Regional utvikling og reiseliv
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no