Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Boområder og bilkjøring – områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser

Boområder og bilkjøring – områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser

Forfattere: Frants Gundersen, Randi Hjorthol
Rapportnr: 1458/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1685-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Ved å kombinere den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) og bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) kan vi beskrive sammenheng mellom bostedsområder og valg av transportmiddel. Reduksjon i bilbruk på arbeidsreisen i storbyene skjer lettere dersom bostedsområdene har ressurser og tilbud knyttet til hverdagslivet som kan nås til fots eller på sykkel. Analyser viser at de som har dagligvarebutikker i nærheten av boligen bruker bil til arbeidet i mindre grad enn de som ikke har det. Dette gjelder i første rekke i Oslo og Bergen. Analysene viser videre at der det er 5000 arbeidsplasser innenfor 2,5 km er bilbruken lavere enn i områder uten dette tilbudet. Dette er forhold som gjelder selv om folk har gratis parkeringsplass på jobben.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger