Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Arbeidsreiser til sentrum. En undersøkelse av Akershus fylkeskommune og Jernbaneverket

Arbeidsreiser til sentrum. En undersøkelse av Akershus fylkeskommune og Jernbaneverket

Forfattere: Tom Erik Julsrud, Randi Hjorthol, Frants Gundersen
Rapportnr: 1406/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1623-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Basert på en spørreundersøkelse blant ansatte i Akershus fylkeskommune og Jernbaneverket analyseres arbeidsreiser til og fra Oslo sentrum. Andelen som reiser med kollektivtransport er totalt sett høy for de ansatte i utvalget, sammenlignet med andre deler av Oslo og omegnskommunene. Jernbaneverket har imidlertid en større andel kollektiv-transportbrukere, flere som er fornøyd med sin siste arbeidsreise og flere som benytter IKT-basert kommunikasjon for å redusere transportomfanget. De viktigste årsakene til forskjellene er trolig Jernbaneverkets subsidiering av kollektivreiser, ulike muligheter for parkering av egen bil på jobben og ulik geografisk lokalisering av virksomhetene innenfor sentrumsområdet. Studien inngår i et større prosjekt der arbeidsreiser i totalt seks virksomheter analyseres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger