Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hallingdal – trafikken og tiltak for reduksjon av klimaavtrykket

Hallingdal – trafikken og tiltak for reduksjon av klimaavtrykket

Forfattere: Frants Gundersen, Bjørg Langset Flotve
Rapportnr: 1777/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2182-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Hallingdal har mye trafikk der klimaavtrykket i liten grad kan påvirkes av lokale aktører annet enn å tilrettelegge for lading, og på den måten støtte opp om overgangen til el-biler. Dette gjelder trafikk gjennom dalen og trafikk til og fra hytter. Denne trafikken står for størstedelen av trafikken. Den interne trafikken utgjør mange flere turer, men siden disse er kortere vil interntrafikken utgjøre en mindre del av totalen. For å redusere denne er endret arealstruktur nøkkelen for å minimalisere den nødvendige reiseavstanden med bil gjennom fortetting. Riktig arealbruk legger også til rette for andre tiltak som kan redusere klimaavtrykket ved transport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger