Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fakta om transport, næring og arbeidspendling i Buskerud

Fakta om transport, næring og arbeidspendling i Buskerud

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Njål Nore, Frants Gundersen
Rapportnr: 1423/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1646-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Buskerud har et robust og allsidig næringsgrunnlag, samlet sett. Fylket er todelt med betydelig befolknings- og næringsvekst i nedre deler av fylket, og beskjeden vekst i den øvre delen av fylket. De befolkningsrike kommunene i nedre deler av fylket er tett integrert i Osloregionen, som gir denne delen av fylket et ekstra bein å stå på. En utfordring i årene som kommer, kan bli å bremse veksten i biltrafikken og bedre kollektivtilbudet i den nedre delen av fylket. En annen utfordring kan bli å utvikle mer urbane bolig- og tettstedskvaliteter for å redusere bilavhengigheten generelt, og utvikle et boligtilbud tilpasset kommende eldrebølge og nye generasjoner av innbyggere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger