Du er her

Over eller under vann – vest eller nord?

Forfattere: Frants Gundersen, Wiljar Hansen, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1617/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2117-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Effekten av to alternative fastlandsforbindelser fra Nøtterøy vurderes; hengebro Ramberg-Smørberg og senketunnel Kaldnes-Korten. Effektene vurderes etter to dimensjoner; regional konkurranseevne ved regionforstørring og i forhold til Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk. Begge de alternative traseene har en betydelig positiv effekt på tilgang på arbeidsplasser, bosatte og ulike tjenester, dvs i forhold til regionforstørring. Senketunnel Kaldnes-Korten gir størst positiv effekt på regional konkurranseevne, er mest gunstig for dagens pendlingsmønster og er mest i tråd med Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk. Det er særlig Nøtterøy og Tjøme som vil nyte godt av de positive effektene – uansett trasevalg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger