Du er her

Drosjer i Norge fram mot 2020

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Sigurd Martin Nordli Oppegaard, Frants Gundersen, Knut Johannes Liland Hartveit, Kåre H. Skollerud, Bjorn Dapi
Rapportnr: 1802/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2323-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Den norske drosjenæringen har vært igjennom en rekke med inkrementelle endringer tiåret 2010 til 2020. Denne rapporten dokumenterer disse. Rapporten presenterer en status i drosjemarkedet før omreguleringen 1.november 2020.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger