Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reise i tid og rom sjø fra Hasvik. Virkninger av nytt anløpssted på Langnes

Reise i tid og rom sjø fra Hasvik. Virkninger av nytt anløpssted på Langnes

Forfattere: Frants Gundersen, Bjørg Langset Flotve
Rapportnr: 1735/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2283-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Hasvik kommune er en ren øykommune, og er helt avhengig av et godt ferjesamband. Kommunen er per i dag knyttet til fastlandet via ferjesambandet Hasvik–Øksfjord (i Loppa kommune). Kommunen ønsker å utrede hvilke fordeler og ulemper en eventuell flytting av anløpsstedet på fastlandet til Langnes i Alta kommune vil medføre. Denne rapporten er en del av en slik utredning, og belyser først og fremst reisetider, pålitelighet/tilgjengelighet og sambandets status som fylkes- eller riksvegsamband. Det viktigste argumentet for å etablere et nytt ferjeleie/anløpssted ved Langnes, litt sør for Isnestoften i Alta kommune, er at trafikken fra Hasvik dermed kan unngå veistrekningen Øksfjord–Langfjordbotn. Biler (særlig trailere) som står på tvers i veien fordi de ikke takler kombinasjonen av svinger, stigning og smal vei skaper usikkerhet ved framkommeligheten for både persontrafikk og godstrafikk. Flytting av anløpssted til Langnes gir i utgangspunktet ingen innsparing i reisetiden. Hastigheten på fremtidige ferjer er helt avgjørende; med raskere ferje vil reisetiden mot Alta bli redusert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger