Du er her

Inndeling i BA-regioner 2020

Forfattere: Frants Gundersen, Rasmus Bøgh Holmen, Wiljar Hansen
Rapportnr: 1713/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2255-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har TØI oppdatert inndelingen av norske kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregioner. Denne inndelingen resulterte i 159 BA-regioner – 2 færre enn forrige inndeling fra 2013. Det er også gjort endringer i selve metoden for å utarbeide regionene. Pendlingsnivå og reisetid er imidlertid som sist det som benyttes for å måle funksjonell integrasjon. BA-regionene benyttes i ulike økonomiske analyser der det er behov for funksjonelle regioner på et nivå mellom kommuner og fylker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger