Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Byutvikling, Infrastruktur og næringsutvikling i hovedstadsområdet – konkurransedyktig næringsliv og bærekraftig storbysamfunn

Byutvikling, Infrastruktur og næringsutvikling i hovedstadsområdet – konkurransedyktig næringsliv og bærekraftig storbysamfunn

Forfattere: Ove Langeland, Frants Gundersen, Leo Grünfeld, Rasmus Bøgh Holmen, Anja Fleten Nielsen, Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt
Rapportnr: 1528/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1775-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Hovedstadsområdet har en sterk vekst i befolkning og sysselsetting og mye av veksten er konsentrert til bestemte områder. Det har skjedd en fortetting i sentrale deler av Oslo og vekst langs T-banelinjene utenfor sentrum. Det er generelt en god transportinfrastruktur i hovedstadsområdet med en relativt høy andel som går, sykler eller kjører kollektivt. Hovedstadsområdet har også et dynamisk næringsliv med en stor andel av kunnskapsintensive, forretningsmessige tjenestenæringer med høy verdiskaping, men har samtidig lav verdiskaping per sysselsatt på av grunn av sterk vekst også i lavproduktive næringer. Det er en utfordring for næringspolitikken framover og for å nå målet om et konkurransedyktig næringsliv i en bærekraftig by

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger