Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hva er kulturminner egentlig verdt? - et forprosjekt

Hva er kulturminner egentlig verdt? - et forprosjekt

Forfattere: Christin Krohn, Petter Dybedal, Frants Gundersen, Eivind Farstad, Kathrine Eikrem, Erling K. Servoll, Gunnhild Randen
Rapportnr: 1902/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1954-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I dette prosjektet har vi sett på muligheten for å lage et samfunnsøkonomisk saksbehandlingssystem for kulturmiljøer i by i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Prosjektet er et forprosjekt, og det skulle testes ut om det var mulig å gjennomføre hedonisk analyse for NB!-området i Sandefjord og ringvirkningsanalyse for verdensarvområdet på Rjukan. Hedonisk prisanalyse måler betalingsvilligheten for å bo i en bevaringsverdig bolig, og i Sandefjord fant vi at det var det. På Rjukan gjennomførte vi en ringvirkningsanalyse for 2019. Vi så at det var mulig å skille ut kulturmiljøturismen fra det andre reiselivet som er på Rjukan. Vi har i tillegg hatt en kort diskusjon av en betinget verdsettingsstudie av bygg som ikke omsettes i sentrumsområder, eksempelvis rådhus og bibliotek. Det er vår oppfatning at det er grunnlag for å gå videre med disse tre metodene til et hovedprosjekt for å utvikle et saksbehandlingssystem for fylker og kommuner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger