Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Mer miljøvennlige arbeidsreiser i Oslo og Akershus – tiltak og scenarier

Mer miljøvennlige arbeidsreiser i Oslo og Akershus – tiltak og scenarier

Forfattere: Silvia Johanne Olsen, Tom Erik Julsrud, Farideh Ramjerdi, Frants Gundersen
Rapportnr: 1560/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0963-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer resultater fra analyser av seks avgrensede områder i Oslo og Akershus med mye næringsvirksomhet, og derigjennom også høye andeler med arbeidsreiser. For hvert område har det blitt gjennomført analyser av pendlingsmønstre, undersøkelser av tiltak som kan endre reisevaner blant reisende til sonene og studier av reisende innenfor en utvalgt virksomhet. Basert på en delfi-basert scenarie-undersøkelse diskuteres utviklingen i områdene innenfor en tidshorisont på 10-15 år, og det fremsettes to ulike scenarier som beskriver utviklingen frem mot 2030. Arbeidet er tenkt benyttet i utvikling av tiltak for å kunne møte målsettingen om å utvikle mer miljøvennlige personreiser i Oslo og Akershus som er nedfelt i Nasjonal transportplan (NTP).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger