Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Riksvei 15: Flaskehals eller framtidsvei? Ny Strynefjellsvei og betydning for næringslivet

Riksvei 15: Flaskehals eller framtidsvei? Ny Strynefjellsvei og betydning for næringslivet

Forfattere: Frants Gundersen, Petter Dybedal, Anja Fleten Nielsen, Ove Langeland, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1490/2016
ISBN: 978-82-480-1747-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1715-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Helårsvei over Strynefjellet vil ha stor betydning for næringslivet i Eiksund-Kvivsregionen. Det er en stor region med blant annet tunge nasjonale industrimiljøer som har Rv15 over Strynefjellet som korteste trasé til Østlandet, men som nå ikke kan utnytte dette fullt ut pga. vinterstenging og veiens dårlige tekniske standard. En utbedring av Rv15 vil også ha andre positive effekter lokalt, slik som større arbeidsmarkeder, innspart reisetid, bedret tjeneste- og handelstilbud og bedre vilkår for helårsdrift for reiselivet. Men siden en utbygging kommer i et tynt befolket område med lite næringsliv vil effektene hver for seg være små i absolutte størrelser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger