Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Arbeidsplasser, arbeidstakere og avstand – hvilke arbeidsplasser gir de lengste reisene?

Arbeidsplasser, arbeidstakere og avstand – hvilke arbeidsplasser gir de lengste reisene?

Forfattere: Fredrik Alexander Gregersen, Frants Gundersen
Rapportnr: 1545/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1837-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Lengre pendling til spesialiserte virksomheter har tidligere vært tolket som at det er de med høy utdanning som er villig til å reise langt for å benytte sin kompetanse. Vi finner ikke støtte for denne hypotesen i vårt materiale. Det er imidlertid stor variasjon mellom ulike fagområder med høyere utdanning; det pendles lengre til virksomheter med stort innslag av naturvitenskaplig og teknisk utdannet personell enn til andre virksomheter. Videre finner vi at spesialiserte/unike næringer som sådan – uavhengig av kompetansenivået – som gir lengre reisevei.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger