Du er her

Nasjonal reiselivsmonitor - forprosjekt

Forfattere: Petter Dybedal, Anniken Enger, Frants Gundersen, Amund Kordt, Rolf Røtnes
Rapportnr: 1920/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1976-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Rapport

På oppdrag fra Innovasjon Norge har prosjektet gjort en vurdering av nytten av å samle tilgjengelig statistikk i en nettbasert reiselivsmonitor. Gjennomgang av brukerbehov og tilgjengelig statistikk viser at en monitor over ulike sider ved reiselivssektoren både kan bli omfattende og dekke manges behov for statistikk. Samtidig gjør moderne verktøy og automatiserte prosesser for datainnhenting og -behandling terskelen relativt lav for etablering og drift av en slik monitor. En bør la etterspørsel og ressursbruk styre hvor mye en vil inkludere av bearbeiding og tilrettelegging hvis en ønsker å utvide utover en basisversjon av tilgjengelig statistikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger