Du er her

Vurdering av «blå ring» i Oslofjorden

Forfattere: Frants Gundersen, Njål Nore, Paal Brevik Wangsness
Rapportnr: 1412/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1633-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En båtrute Aker Brygge – Huk – Hvervenbukta – Ingierstrand vil kreve en hurtiggående båt. Selv da vil den ikke klare flere enn to avganger på formiddagen for å frakte badegjester til strendene. Ideelt sett kan en tenke seg å benytte allerede eksisterende båt til en slik rute, men selv da vil båten være dyrere, mer miljøbelastende og tregere enn tilsvarende busstilbud. Som kollektivtransporttilbud er dermed båt til nevnte steder lite hensiktsmessig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger