Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Det er vegen som tel: Næringsliv og regionforstørring i Sogn og Fjordane

Det er vegen som tel: Næringsliv og regionforstørring i Sogn og Fjordane

Forfattere: Frants Gundersen, Ove Langeland, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1431/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1656-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Veg er viktig i Sogn og Fjordane, og E39 vil og gi næringslivet nye mogligheiter. E39 vil likevel først og fremst vere ein lokalveg i fylket, der næringslivet opererer mykje lokalt, både når det gjeld arbeids- og tenestereiser og marknad. Betre vegar gir regionforstørring og dermed sentralisering av arbeidsplassar, tenester og busetting i fylket, og det er særlig Førde, Stryn og Sogndal som har styrkt sin posisjon dei seinare åra. Særleg Stryn vil framover kunne vekse med ny trasé for E39.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger