Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Investeringer i infrastruktur – muligheter for Vest-Finnmark

Investeringer i infrastruktur – muligheter for Vest-Finnmark

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Eivind Farstad, Frants Gundersen
Rapportnr: 1416/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1188-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten peker på hvilke infrastrukturinvesteringer som er mest interessante for Vest-Finnmark i lys av en målsetting om å stimulere næringslivet og støtte en videre økning i befolkningen. Hovedfunnet er at det viktigste for næringslivet er at vegprosjekt som medfører økt pålitelighet i framføring av gods prioriteres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger