Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportinfrastruktur som vegen til bærekraftige regioner

Transportinfrastruktur som vegen til bærekraftige regioner

Forfattere: Frants Gundersen, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1346/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1558-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Forbedring av transportinfrastrukturen medfører reduserte avstandsulemper. I hovedsak gjør dette at flere får tilgang til større arbeidsmarked og tjenestetilbud. For de ulike regionene som blir berørt kan det både være positivt og negativt. Størrelsen på arbeidsmarkedet spiller inn i forhold til hvordan det fungerer mht tilbud av tjenester, næringsstruktur og dynamikk. Det argumenteres for at arbeidsmarkeder under 8-10 000 sysselsatte fungerer dårligere enn større arbeidsmarkeder, mens det er små forskjeller på arbeidsmarkeder over denne størrelsen mht utvalgte funksjoner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger