Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vind i seilene eller skjær i sjøen – er det grunnlag for nye hurtigbåtruter i Oslofjorden?

Vind i seilene eller skjær i sjøen – er det grunnlag for nye hurtigbåtruter i Oslofjorden?

Forfattere: Frants Gundersen, Njål Nore, Paal Brevik Wangsness, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1402/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1167-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten er en vurdering om det er positiv samfunnsøkonomisk nytte ved å utvide hurtigbåttilbudet i Oslofjorden som en del av et utvidet kollektivtilbud. Gjennom survey, passasjerstatistikk, pendlingsstatistikk og informasjon fra berørte kommuner, båtbyggerverft og operatører av eksisterende tilbud beskrives rammene for bruk av hurtigbåt fram mot år 2030. Hurtigbåt har per i dag negativ samfunnsøkonomisk nytte, men kan i løpet av en tiårsperiode få positiv nytte for enkelte ruter med maksimal positiv utvikling. Det offentlige må uansett regne med å bruke betydelige beløp hvert år hvis de ønsker tilbudet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger