Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sammenligning av nasjonale reisevaneundersøkelser, regionale reisevaneundersøkelser og trafikktellinger

Sammenligning av nasjonale reisevaneundersøkelser, regionale reisevaneundersøkelser og trafikktellinger

Forfattere: Frants Gundersen
Rapportnr: 1430/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1212-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Regionale og nasjonal RVU har så lik metodikk og innhold at de fleste hovedresultater kan sammenlignes. Det er ikke grunnlag for å si at noen befolkningsgrupper er vesentlig under- eller overrepresentert. Regionale RVU mangler imidlertid data for reising i helgene og har en datainnsamlingsperiode som ikke strekker seg over et helt år. Det gir seg utslag i resultatene når det gjelder reiseformål og valg av transportmiddel. Regionale RVUer har også hjemreise som eget formål. Det er vanskelig å sammenligne RVU-data med trafikktellinger, da de teller forskjellige enheter. De forsøk vi kan gjøre for å lage sammenlignbare tall indikerer imidlertid at RVU og trafikktellinger «forteller samme historie».

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger