Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Handle overalt, alltid – klimaeffekter av e-handel og søndagsåpne butikker

Handle overalt, alltid – klimaeffekter av e-handel og søndagsåpne butikker

Forfattere: Frants Gundersen, Erik Bjørnson Lunke, Arvid Strand
Rapportnr: 1599/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2095-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Et utvalg nedsatt av Kulturdepartementet arbeider med å legge grunnlaget for en beslutning om det skal være lov med søndagsåpen detaljvarehandel. TØI vurderer i denne rapporten to andre rapporter om miljøkonsekvenser av en slik utvidelse av åpningstider. Vi gjennomfører også egne analyser av transportkonsekvensene av et endret åpningstidsregime, samt ser nærmere på miljøkonsekvenser av stadig mer utbredt e-handel. Klimagassutslippene i veitrafikken som følge av å åpne for søndagshandel er ganske beskjedne. Under visse forutsetninger finner vi at omfanget av CO2-utslipp i forbindelse med søndagshandel utgjør 0,1 prosent økning av de totale årlige utslippene fra veitrafikk. Dette er et konservativt anslag. Dagligvarehandel på nett har et potensial for å redusere CO2-utslippet. Når varene leveres hjem, er det mange bilbaserte innkjøpsreiser som erstattes av én tur. Forutsetningene er effektive leveransemetoder, flere brukere, klimavennlige kjøretøy og at hjemleveringen skjer til kunder som ellers ville kjørt bil til butikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger