Du er her

  • > Forsiden

Utvidet info

Kjære deltaker!

Takk for at du stiller opp i denne spørreundersøkelsen som tar ca 10 minutter.

Når du har svart på alle spørsmålene får du beskjed om at undersøkelsen er avsluttet.

Klikk her for å komme til undersøkelsen.

Dersom du har spørsmål, kontakt:
Merethe D. Leiren, mdl@toi.no eller Nils Fearnley, naf@toi.no

I løpet av våren skal vi gjennomføre en mer omfattende undersøkelse omkring samme tema. Den vil foregå via internett eller ved at du møter/får besøk av en intervjuer for å svare. Send en e-post til naf@toi.no eller ring 22573861 dersom du kan tenke deg å delta. I denne undersøkelsen vil det også loddes ut premier blant deltakerne.

Undersøkelsene utføres på oppdrag fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Takk for hjelpen!


Vennlig hilsen
Transportøkonomisk institutt

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger