Du er her

Road Tolls in Norway, 2005-2021

Forfattere: Øystein Sand, Bjørn Gjerde Johansen, Askill Harkjerr Halse, Svein Olav Sæter
Rapportnr: 1903/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1955-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten - kun på engelsk
Summary

Denne rapporten inneholder (1) en historisk oversikt over bompengeinnkreving i Norge og (2) en dokumentasjon av et datasett med historiske bomstasjoner, takster og takstregler for perioden 2005-2021. Et komplett datasett av denne typen har ikke vært tilgjengelig tidligere. Vi fokuserer særlig på bomringene i de fire største byområdene, men datasettet inneholder også takster i de øvrige bomstasjonene. Dataene viser at både antallet bomstasjoner og takstnivået har økt over tid. De siste årene har rabatten for elbiler og andre nullutslipps-biler også blitt redusert. Detaljerte historiske data av denne typen kan brukes til å studere en rekke transportøkonomiske problemstillinger knyttet til for eksempel reiseetterspørsel, avgiftspolitikk, elbilfordeler og fordelingsvirkninger. Vi oppfordrer de som er interesserte til å ta dataene i bruk og ta kontakt dersom dere oppdager feil eller mangler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger