Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekter av Covid-19 for Norges utenrikstransporter

Effekter av Covid-19 for Norges utenrikstransporter

Forfattere: Daniel Ruben Pinchasik, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1916/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1972-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Utbruddet av koronapandemien utløste nedstengninger, først i Kina, siden i Europa, som medførte produksjonsstans i en rekke industribedrifter og i noen havner i Kina. Dette var starten på ubalanse og forsinkelser i containerfraktmarkedet, som skulle få store konsekvenser. Det var stor usikkerhet om utviklingen og lite forutsigbarhet de første ukene etter nedstengingen. Næringen forventet et stort fall i etterspørselen etter varer og transport, men varekonsumet økte globalt. For norsk utenrikshandel var det bare mindre endringer i godsvolumet under pandemien. Noen varer og transportformer økte volumene i 2020, med ytterligere vekst i 2021. Dette til tross for utfordringer i transportkapasitet, spesielt for interkontinental containerfrakt og flyfrakt. Pandemien har vist at godset finner nye veier, men det kan ta lenger tid og medføre økte kostnader: Når noen havner ble stengt i Kina, ble anløp flyttet til andre havner. Kapasitetsutfordringer og store forsinkelser for containerskipene og samtidige utfordringer i flyfraktmarkedet, medførte at jernbanetransport ble et supplement mellom Kina og Europa Dette kunne på ingen måte erstatte containerskipskapasiteten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger