Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sikkerhetseffekter av passeringslommer i T-kryss

Sikkerhetseffekter av passeringslommer i T-kryss

Forfattere: Alena Katharina Høye, Ingeborg Storesund Hesjevoll
Rapportnr: 1909/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1965-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

En passeringslomme er en breddeutvidelse på høyre side av vegen i T-kryss. Formålet er å forbedre fremkommeligheten ved at trafikk som kjører rett frem, kan passere på høyre side av biler som venter på å svinge til venstre. Andre land som bruker passeringslommer er bl.a. Finland, USA, Danmark og Australia. Kriterier og utformingen varierer noe mellom land. Virkningen på ulykker spriker mellom ulike studier: Internasjonale studier fant sammenlagt en ikke-signifikant ulykkesreduksjon. Analyser av norske ulykkesdata tyder på ingen effekt i en før-etter studie og på en ulykkesøkning i ulykkesmodeller. Passeringslommer kan være hensiktsmessige i de følgende situasjonene: (a) Trafikkmengde over 3000 kjøretøy per døgn, fartsgrense 50 km/t eller høyere og trafikkøy i sekundærvegen; (b) Mange biler som skal rett fram, kjører forbi på høyre side av biler som venter på å svinge til venstre, selv om det ikke er tilrettelagt for dette; (c) Passeringslommen kan utformes slik at de er "lettleste" for førere; (d) Krysset har ikke mange møteulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger