Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kan ungdom påvirkes til tryggere elsparkesykkelatferd gjennom SoMe? - En undersøkelse av potensialet ved å ta i bruk SoMe og influensersamarbeid til trafikksikkerhetsformidling

Kan ungdom påvirkes til tryggere elsparkesykkelatferd gjennom SoMe? - En undersøkelse av potensialet ved å ta i bruk SoMe og influensersamarbeid til trafikksikkerhetsformidling

Forfattere: Vibeke Milch Uhlving, Ingunn Opheim Ellis, Aslak Fyhri, Katrine Karlsen
Rapportnr: 1928/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1984-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten dokumenterer resultatene fra den siste av to spørreundersøkelser som ble gjennomført for å kartlegge hvordan elsparke¬sykler virker inn på ungdoms mobilitet. En viktig del av dette arbeidet har vært å undersøke effekten av kampanjen #ikkeværdust som ble vist på sosiale medier. Vi finner ingen støtte for at kampanjen har ført til mindre risikoatferd. Vi finner heller ingen positive effekter av kampanjen på holdninger eller intensjoner til å henholdsvis kjøre med promille, kjøre elsparkesykkel med flere enn én på, eller se på mobilen mens man kjører. For mobilbruk og å kjøre flere på samme elsparke¬sykkel, finner vi at de som har sett kampanjefilm¬ene både rapporterer mer positive holdninger til, og sterkere intensjoner om å gjøre disse atferdene enn dem som ikke har sett disse filmene. Det er vanskelig å si om kampanjen har virket mot sin hensikt, eller om sesongvariasjoner, forskjeller i utvalg eller andre forhold som vi ikke har kontrol¬lert for, kan forklare disse gruppeforskjellene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger