Du er her

Betalingsvilje for miljøvennlig distribusjon

Forfattere: Elise Caspersen
Rapportnr: 1919/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1975-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Mange forbinder klima- og miljøtiltak med store investeringer og høye kostnader, men bærekraftig distribusjon må ikke nødvendigvis være dyre løsninger med lav nytte for forbrukeren. Analysene som er dokumentert i denne rapporten viser at mange forbrukere ønsker miljøvennlig distribusjon og at betalingsviljen for slike tjenester er på nivå med eller høyere enn andre aspekter ved frakttjenester som valg av tidsluke for levering og leveringssted. Som regel er den lavere enn betalingsviljen for rask levering samme dag eller innen noen timer etter bestilling. Dersom betalingsvilje tolkes som forbrukernytte, kan dette bety at mange forbrukere vil velge miljøvennlige leveringer dersom det ikke haster å motta varen og det ikke går på bekostning av en akseptabel leveringstid og -pris. Denne rapporten bidrar med kunnskap og råd til arbeidet med å utvikle miljøvennlige distribusjonsløsninger for den siste mila.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger