Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Internasjonal sammenligning av retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser i transportsektoren: 7 land og 21 temaer

Internasjonal sammenligning av retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser i transportsektoren: 7 land og 21 temaer

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Rasmus Bøgh Holmen, Wiljar Hansen
Rapportnr: 1930/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1987-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten er en litteraturstudie om hvordan samfunnsøkonomiske analyser praktiseres internasjonalt. Det tas utgangspunkt i veiledere for samfunnsøkonomiske analyser i 7 land i den vestlige verden som har sammenlignbare tradisjoner for gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser i sine transportsektorer som Norge. Dernest sammenlignes håndtering av 21 viktige temaer i gjennomføring av slike analyser. Denne rapporten skal i så måte fungere som et oppslagsverk for en systematisk oversikt over ulike lands praksis på konkrete spørsmål innen samfunnsøkonomiske analyser i transportsektoren. Hensikten er at det skal bidra til Norges (og andre lands) framtidige arbeid med utvikling av veiledere for slike analyser slik at man kan lære av hva som er anbefalt praksis i andre land. Med denne rapportens beskrivelser, forklaringer og oversiktlige kildehenvisninger, vil de som jobber med utvikling av veiledere for samfunnsøkonomiske analyser i transportsektoren ha et godt utgangspunkt for å vurdere potensielle forbedringer i lys av anbefalt praksis internasjonalt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger