Du er her

Transportytelser i Norge 1946-2021

Forfattere: Bjørg Langset Flotve, Eivind Farstad
Rapportnr: 1929/2022
ISBN: 978-82-480-1986-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1985-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Økningen i persontransportarbeidet fra koronaåret 2020 til 2021 er beregnet til 4,7 prosent. Sammenliknet med 2019 var persontransportarbeidet 10 prosent lavere i 2021. Persontrafikkarbeidet for de kollektive transportmidlene gikk opp mest fra 2020 til 2021, med 9,4 prosent, men var fortsatt 41,6 prosent lavere enn før pandemien i 2019. Persontransportarbeid med personbil økte med 3,6 prosent fra 2020 til 2021, og var med det 3,7 prosent lavere enn i 2019. Godstransportarbeidet innenlands medregnet kabotasje økte med 6,4 prosent fra 2020 til 2021, og var med det 1,4 prosent høyere sammenliknet med 2019. I 2021 var det sterkest vekst i veitransport med 7,3 prosent og sjøtransport med 6,1 prosent, mens godstransport med fly ble nesten halvert. Sammenliknet med 2019 var godstransportarbeidet i 2021 høyere på vei og bane, med hhv. 5,7 og 3,9 prosent, mens flytransporten ble mer enn halvert. Eksklusive kabotasje gikk godstransportarbeidet opp med 6,9 prosent fra 2020 til 2021.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger