Du er her

Monitor for veitransportens CO2-utslipp

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 1932/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1989-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag for Statens vegvesen utarbeidet en statistisk monitor for CO2-utslippet i norsk veitransport. Ved hjelp av en enkel regnerutine følges veitransportutslippet fra måned til måned. Utslipps¬tallene framkommer ved at en bearbeider statistikken over drivstoffsalg, slik denne offentliggjøres hver måned av Statistisk sentralbyrå. Monitoren viser at kjøretøyene i 2022 slapp ut 1,3 prosent mindre CO2 enn i 2021, men 7 prosent mer enn anslått i referansebanen til Klimakur 2030. Veitransportutslippet var i 2022 1,6 prosent lavere enn i 2019 og 10 prosent lavere enn i 2005, men 17 prosent høyere enn i 1990.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger