Du er her

Fornøyde skiturister fra utlandet

Halvparten av skituristene som kommer til Norge om vinteren er hjemmehørende i Danmark, mens en fjerdedel av de besøkende er bosatt i Sverige. Tyskere, briter og nederlendere utgjør til sammen om lag en sjettedel. De fleste er fornøyde med oppholdet, viser en undersøkelse utført av TØI.

Interessen for alpin skisport gjør seg sterkt gjeldende blant vinterturister fra Danmark og Sverige. Turgåing og langrenn er populært blant briter, tyskere og nederlendere.

De aller fleste skituristene benytter bil på reisen til og fra Norge, men det er store variasjoner mellom nasjonalitetene: Svensker, dansker og tyskere bruker så å si utelukkende bil, mens de aller fleste britiske skituristene reiser med fly. Også nederlandske besøkende bruker i stor grad fly.

Den gjennomsnittlige oppholdstiden for skituristene er 6,5 netter.

Gjennomsnittlig forbruk per gjestedøgn ca 750 kroner og ca kr 400 kroner er forhåndsbetalte utgifter. Svenske skiturister har en det laveste gjestdøgnsforbruket med vel kr 500, danskene bruker snaut kr 800, mens briter, tyskere og nederlendere forbruker totalt sett kr 1000 eller mer per gjestedøgn.

Bare 15 prosent er førstegangsbesøkende på skiferie i Norge, og de besøkende har i gjennomsnitt vært på denne typen ferie hele åtte ganger tidigere. Flest gjenbesøk finner en blant skituristene det fra nabolandene Sverige og Danmark.

To av tre rene turgåere er svært godt fornøyde med ferieopplevelsen mot ca annenhver alpinist. Praktisk talt alle er generelt positive når det de oppsummerer vinterferieoppholdet.

Kilde: Utenlandske skiturister i Norge. TØI rapport 918/2007. Av Jan Vidar Haukeland og Arne Rideng

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger