Velkommen til nøkkeltall for transportsektoren

Hver måned publiserer TØI «Transportindikatorene». Dette er en oversikt over den periodiske utviklingen av en del sentrale trekk ved norsk samferdsel og transport. Data oppsummeres årlig i rapporten "Transportytelser i Norge".

Data er også tilgjengelig på nettsiden til Statens vegvesen hvor det også ligger en del grafer som ikke står i rapporten.

De ferskeste tallene finner du i "Transportindikatorene" som publiseres  månedsvis eller kvartalsvis etter hvert som de er tilgjengelige fra våre datakilder. Dette er eksempler på informasjon som er tilgjengelig:  

  • Antallet førstegangsregistrerte kjøretøy
  • Utvikling i vegtrafikken
  • Antall trafikkulykker
  • Antall personer ankommet og reist fra lufthavnene
  • Innenlands godstransport med lastebil
  • Havnestatistikk for godsmengde
  • Antall reiser med Hurtigruten
  • Konsumprisindeksen og delindeksen for transport.

 

Kontaktperson

Bjørg Langset Flotve

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger