Feltarbeid i vakre Jæren med fokus på Tungenes, Obrestad og Kvassheim fyr

Thomas Haraldseid og Knut Bjørn Stokke, NMBU

Feltarbeidet i RUVIVAL arbeidspakke 3 om samarbeid knyttet til gjenbruk av kulturarv startet opp 16 til 18 mars i år, med fokus på de to kystfyrene Tungenes i Randaberg kommune og Obrestad i Hå kommune. I tillegg valgte vi å fokusere på Kvassheim fyr som også ligger i Hå kommune. I løpet av de tre dagene hadde vi en rekke interessante intervjuer med sentrale personer og representanter for fyrene, som ga innsikt i hvordan man har samarbeidet for videreutvikling av fyr med ulike typer ideer og strategier for ny bruk. Felles for fyrene er at de alle ligger i Jærstrendene landskapsvernområde, som viktige møtesteder og som markører for områdets rike kulturhistorie.

Tungenes fyr (museumsfyret) som eies av Randaberg kommune og drives i samarbeid med Jærmuseet, benyttes til utstillinger, galleri, kafe og konsertarena. Obrestad fyr (kunstfyret) som er eid av Hå kommune, har sammen med Hå Gamle Prestegård blitt kjent for sin satsing på kunst- og kulturfeltet. Her foregår det også et aktivt samarbeid med den kommunale planleggingen for å ivareta viktige kulturmiljøer i landskapet. Kvassheim fyr (friluftsfyret) er eid av Miljødirektoratet og driftes av Jæren Friluftsråd. Her er det kafe i helgene, men turgåere kan også varme seg og ta med egen matpakke. Friluftsrådet satser videre på naturveiledning og aktiviteter med fokus på fjæra og områdets rike men sårbare fugleliv.   

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger