Tungenes fyr

Lokalisering og vernestatus

Tungenes fyr ligger på den nordligste enden av Jæren i Randaberg kommune (figur 1).

Figur 1 Tungenes fyr. Kilde: Google maps

Fyret ble fredet i 1998 etter Kulturminneloven, og eier er Randaberg kommune fra 1989 (Lauritzen, 2019). Tungenes fyr er en del av Jærmuseet og Kystverkmuseene (etatsmuseum for Kystverket).

Figur 2. Tungenes fyr sett fra sjøsiden. Foto: Per Roger Lauritzen Tungenes fyr – Norsk Fyrhistorisk Forening

Historien

Det første fyret ble etablert her i 1828 som et innseilingsfyr til Stavanger (Lauritzen, 2019). Det var sildefisket utenfor Stavanger/ Jæren som var grunnlaget for etableringen av fyret ved det åpne havet rundt det lave Tungeneset (Lauritzen, 2019).

Dagens fyr er fra 1862, da det statlige Fyrvesenet overtok ansvaret for driften av fyret. I første omgang var det en enkel fyrbygning uten tårn. I 1898 kom det et tårn på boligen, og i 1907 ble det bestemt at fyret skulle lyse hele året (Lauritzen, 2019). Oppgraderingen fortsatte, i 1931 kom elektrisk strøm, og i 1959 kom nytt bolighus for fyrbetjeningens familier (Lauritzen, 2019).

I 1984 ble fyret nedlagt og avbemannet og erstatta med ei lykt på skjæret "Bragen" utenfor neset (Randaberg kommune, 2021¸ Lauritzen, 2019). Fyret var i alle år familestasjon, og det bodde tre fyrfamiler på Tungenes helt fram til nedleggelsen.

Noen kjennetegn

I dag er fyret kulturarena og museum og drives i samarbeid med Jærmuseet. Fyret har årlig ca 20 000 besøkende (Olsen og Gurandsrud, udatert).

Etter siste utbygging i 1959 har anlegget hatt fire bygninger: fyrbygning, uthus, fyrvokter- og fyrbetjentbolig (Randaberg kommune, 2021). Tungenes er ikke et overnattingsfyr, og bruken er knyttet til museum, galleri, kafé og konsertarena (Lauritzen, 2019). Tungenes fyr betraktes i dag som et «kulturelt fyrtårn» med et mangfoldig aktivitetstilbud.

Figur 3. Tunskisse av Tungenes fyr. Kilde: Olsen og Gurandsrud, udatert, s. 200 Randaberg_-_pa_spissen_av_Jaeren_2010_07.pdf (kystverkmusea.no)

Fyrbygningen viser hvorledes fyrvokteren og familien hans bodde på 1930-tallet, og i i uthuset finnes ulike temautstillinger (Randaberg kommune, 2021).

I Tungevågen – like ved fyret – er det videre et sjøbruksmuseum som åpnet i 1990, og som inneholder en stor samling fiskebåter og fiskeutstyr. Tungenes motorgruppe har også en større samling av brukte båtmotorer på stedet. Jærmuseet har organisert undervisning i Tungevågen, med tema knyttet til sjøbruk på Jæren og livet i fjæra, og bl a om Fyrlysets historie ved Tungenes fyr (Olsen og Gurandsrud, udatert).

Like ved fyret er det rester etter de tyske befestningene under 2. verdenskrig. Flere turveier finnes i området, og området er også mye besøkt av padlere, som kan se fyret fra sjøsiden.

Planer for videre utvikling

Kommunen og Jærmuseet er i ferd med å bygge et maritimt vitensenter i Tungevågen (Lauritzen, 2019). Vitensenteret blir på nærmere 2500 kvm og skal fylles med utstillinger om havbruk, maritim industri og Kystverkets historie. Det maritime vitensenteret «Vitenvågen» vil utvilsomt bli et signalbygg for hile regionen (Bell 2017).

Figur 4. Illustrasjon av det planlagte vitensenteret i Tungevågen. Kilde: Millionbeløp til maritimt vitensenter - Tungenes Fyr (jaermuseet.no)

Litteratur

Bell, Elin Ravndal (2017). Millionbeløp til vitensenter. Jærmuseet. Tungenes fyr. Millionbeløp til maritimt vitensenter - Tungenes Fyr (jaermuseet.no)

Lauritsen, Per Roger (2019). Tungens fyr. Norsk Fyrhistorisk Forening. Tungenes fyr – Norsk Fyrhistorisk Forening

Olsen, Inger Smidt og Gurandsrud, Eirik (udatert). Randaberg – på spissen av Jæren. Randaberg_-_pa_spissen_av_Jaeren_2010_07.pdf (kystverkmusea.no)

Randaberg kommune (2021). Tungenes fyr. Randaberg kommune - Tungenes fyr

Kontaktperson

Jan Vidar Haukeland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger