Forskningsprosjekt:

DIGMOB: Digitalisering av transportsystemet

Prosjektet DIGMOB undersøker hvordan digitalisering kan bidra til at transportsystemet for personer og gods i urbane områder kan bli både mer effektivt og mer miljøvennlig.

Presset på transportsystemet er særlig sterkt i urbane områder. Dette skyldes økt befolkningsvekst i byområder og dermed økt behov for tilrettelagt transport til jobb, skole og fritidsreiser. Det samme er tilfellet for godstransport innen og mellom byregioner, og for varetransport i byene.

Digitalisering av transportsystemet vil gjøre det lettere å integrere brukervennlige transporttjenester samtidig som det gjør det mulig for operatørene å levere disse tjenestene på en bedre måte.

Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan dominerende trender knyttet til urbanisering, ny teknologi og digitalisering, samt framveksten av delingsøkonomien, gjør det både nødvendig og mulig å implementere endringer i urbane transportsystem.

Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan digitalisering av transportsystemet kan føre til økonomiske, miljømessige og sosiale forbedringer i tråd med bærekraftbegrepet.

Prosjektet vil også demonstrere hvordan bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og intelligente transportsystemer (ITS) kan gjøre både persontransport og varetransport tryggere, mer effektiv og mer bærekraftig. Bruk av ny teknologi og digitalisering kan og bidra til å skape både nye tjenester og jobber i transportsektoren.

DIGMOB vil bidra både til ny kunnskap gjennom tverrfaglig forskningssamarbeid og til praktiske erfaringer gjennom samarbeid med transportoperatører og næringsliv.

Prosjektet skal studere utviklingen i tre byregioner (Fredrikstad/Sarpsborg, Oslo og Trondheim). Foruten å analysere dagens situasjon vil det utvikles scenarier for betydningen av digitalisering av person- og godstransport for år 2030 og 2050.

DIGMOB løper til og med 2021.

Kontaktperson

Frants Gundersen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger