Du er her

Kompetanseområde:

Delingsøkonomi og digitalisering

Delingsøkonomi er et begrep som i økende grad er knyttet til ulike økonomiske aktiviteter, særlig innen transport og reiseliv.

Begrepet viser til økt utnyttelse av ledige ressurser, som for eksempel biler og boliger, og der den som tilbyr og etterspør en tjeneste koples via en digital plattform. Airbnb er det mest kjente plattformselskapet innen overnatting mens Uber, Bilkollektivet og Nabobil er eksempler på digitale plassformselskaper innen transport. Felles for disse selskapene er at de opererer med nye og innovative forretningsmodeller som utfordrer etablerte virksomheter og næringer.

Forskningsgruppen Regional utvikling og reiseliv arbeider med flere prosjekter innen delingsøkonomi og digitalisering, særlig knyttet til transportfeltet med fokus på bildeling og kombinert mobilitet (mobilitet som en tjeneste).  

Kontaktperson

Ove Langeland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger