Du er her

Kompetanseområde:

Registerdata og territorielle indikatorer

Analyser av regional utvikling og reiseliv er avhengig av et pålitelig statistikkgrunnlag, modeller og databaser for næringsdata og økonomiske data samt territorielle indikatorer.

Dette er data som brukes i analyser av regional interaksjon og regionale effekter, regionforstørring og pendling.

Forskningsgruppen Regional utvikling og reiseliv har ansvar for utvikling og vedlikehold av følgende registerdata:

  1. TØIs Virksomhets- og foretaksdatabase (SSB)
  2. TØIs Regnskapsdatabase (Brønnøysund)

TØI ved forskningsgruppen Regional utvikling og reiseliv er også Norges representant i OECD arbeidsgruppe for territorielle indikatorer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger