Du er her

Kompetanseområde:

Transport, næringsliv og regional utvikling

Et effektivt og bærekraftig transportsystem er viktig for næringslivet og for urban og regional utvikling.

Virksomheter er avhengig av et velfungerende transportsystem for å få tilgang til arbeidskraft og til markeder for kunder og underleverandører. Investeringer i transportmidler og infrastruktur kan stimulere økonomisk utvikling ved å binde sammen arbeidsmarkeder i større bo- og arbeidsmarkedsregioner (agglomerasjonsfordeler) og ved å effektivisere godstransport innen og mellom regioner. Klima- og bærekraftperspektiver vektlegges i økende grad i slike analyser.

Forskningsgruppen Regional utvikling og reiseliv har i flere pågående og avsluttede prosjekter arbeidet med en rekke problemstillinger knyttet til regionale effekter av investeringer i transportinfrastruktur og transportløsninger både i rurale og urbane strøk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger